O firme

FIRMA BIOPRODUKT DUNAJSKÝ KLÁTOV S.R.O. sa zaoberá zberom a likvidáciou biologického odpadu a predajom automatických kotlov.